בעז"ה ערב יום הכיפורים תשע"ז      

       מנהג ישראל לתת צדקה לכפרות "כופר נפש" כי צדקה תציל ממות.

      בנוסף לפעילות הגמ"ח השוטפת,
      נפתח בחיפה כולל בשם "שבילי ישעיהו" לעילוי נשמת
      הרב ישעיהו רוטר ז"ל
      חלק מהכספים הינם קודש לחיזוק הכולל
      להגדיל תורה ולהאדירה

      יש קונה עולמו בשעה אחת
      קנה את עולמך בתרומה צנועה
      כספי הכפרות הנאספים מידי שנה דרך אתר רוטר.נט
      נכנסים לקופת גמילות חסדים ובהם מקיימים במשך
      השנה חסדים שונים, עזרה למעוטי יכולת, ביקור חולים
      ועוד כהנה וכהנה דברי צדקה לזכות התורמים

      בכל שאלה נא לפנות בטלפון 04-8222008

      כתיבה וחתימה טובה. משפחת רוטר.פרטי התרומה
ש"ח סכום התרומה

מספר כרטיס
  תוקף כרטיס
טלפון לבירורים

PayPal ניתן לתרום גם באמצעות

כופר נפש תשע"ז

ברכת שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה

בדף פירוט כרטיס האשראי, תמצא את התרומה תחת השם רוטר.נט


אפשר גם לשלוח את התרומה בדאר

על הצ'ק לכתוב לפקודת: גמ"ח רוטר
לציין בפתק: תרומה, כופר-נפש

על המעטפה
רוטר.נט
רחוב, ניסנבאום 12/7
  חיפה - 32249