הדיאטה של יחיאל ספרא
טופס הזמנת הדיאטה
בתקופה הקרובה המחיר 385 ש"ח, ללא תוספת מע"מ

אנא מלאו את הפרטים בעברית או באנגלית. בסיום לחצו על "שלח" למטה.

ההזמנה מתבצעת בשרת מאובטח. כל הפרטים מיועדים אך ורק לביצוע ההזמנה. שום מידע שתספקו לא יועבר על ידנו לגורם אחר מלבד חברת האשראי לצורך חיוב הכרטיס.

Mailing Address

כתובת למשלוח

Name: שם פרטי ומשפחה
Street: רחוב ומספר
City: עיר
Zip Code: מיקוד
State:  
Country
Age: גיל
Gender (M/F): מין נ/ז
Phone Number  מספר טלפון
Email אימייל

הטלפון והאימייל מיועדים להתקשרות במקרה הצורך בלבד. המתכון יישלח בדואר

Credit Card Details

פרטי כרטיס האשראי
מקבלים את כל כרטיסי האשראי , כולל נטענים, מלבד דיינרס.

Visa ויזה
Isracard/Mastercard ישראכרט/ מאסטרקרד
American Express אמריקן אקספרס/אחר
Credit Card Number
מספר כרטיס אשראי
יש למלא ברצף, ללא קווים או רווחים
Last 3 digits at back of card
למזמינים בכרטיס מחו"ל
יש לציין 3 ספרות אחרונות מאחור

שנה        חודש
Expiry Date (mm/yy) תוקף הכרטיס (שנה, חודש)
I.D. Number מספר ת.ז. של בעל הכרטיס
Price

שקל

385 395

מחיר

 


Card Holder's details
Fill only if different from mailing address details
פרטי בעל הכרטיס
יש למלא חלק זה רק אם פרטי בעל הכרטיס שונים מפרטי המזמין
Name: שם פרטי ומשפחה
Street: רחוב ומספר
City: עיר
Zip Code: מיקוד
State:  
Country  
I.D. Number מספר תעודת זהות
Would you like to receive Safra Weightloss System in English or Hebrew

האם רצונך לקבל את שיטת ההרזייה של יחיאל ספרא בעברית או באנגליתאם ברצונכם לקבל, כמובטח, גם ברכה כללית על קברי צדיקים ללא תוספת תשלום ובסודיות מלאה, אנא מלאו פרטים אלה
(אין קשר בין הדיאטה לבין הברכה)

Full given name at birth שם פרטי מלא בלידה
Mother's name at birth (full given name) שם פרטי מלא של האם בלידה

Please review all details carefully. When
finished press 'Submit' button
only once

אנא בדקו שמילאתם נכון את כל הפרטים הנחוצים בעיקר שם, כתובת, תעודת זהות ומספר כרטיס אשראי בסיום הקישו על "שלח" פעם אחת בלבד